فرزاد احمدی خطیر

درباره من

دکتر فرزاد احمدی خطیر
image

استادیار گروه آموزشی ساخت و تولید @ دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر فرزاد احمدی خطیر مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در سال های 1392 و 1394 از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رشته مهندسی مکانیک، گرایش ساخت و تولید دریافت کرده است. ایشان همچنین مدرک دکترای خود را در سال 1400 از دانشگاه تربیت مدرس در زمینه کاری ماشینکاری به کمک حرارت لیزر دریافت کرده است. ایشان فرصت مطالعاتی در دوره دکتری خود را در سال 1398 در دانشگاه آتیلیم ترکیه گذرانده است. از جمله فعالیتهای صنعتی ایشان مرتبط با حوزه تولید قطعه به روش ماشینکاری می باشد. ایشان در حال حاضر استادیار دانشکده مکانیک، گروه ساخت و تولید دانشگاه سمنان است و زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان، ماشینکاری هیبریدی، مطالعات مرتبط با سلامت سطح در فرآیندهای تولید و همچنین صفحات دوقطبی پیل های سوختی میباشد....

محقق گوگل

(1403/2/24)

استنادات

279

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1403/2/24)

استنادات

171

مقالات

11

h-index

7

مؤلفین همکار

10

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1394-1400

دکتری

تربیت مدرس تهران

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

1392-1394

کارشناسی ارشد

صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

1388-1392

کارشناسی

صنعتی نوشیروانی بابل

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

تجارب

1397-1400

مدیر تولید شرکت کاوش صنعت مامطیر

مهارت ها

شبیه‏ سازی المان محدود با نرم افزار آباکوس

سابروتین نویسی در نرم افزار المان محدود آباکوس

برنامه ریزی خط تولید قطعه به روش ماشینکاری

کار با نرم افزارهای کد/کم (کتیا، پاورمیل و ...)

اولویت های پژوهشی

ماشینکاری به کمک حرارت

ماشینکاری هیبریدی

شبیه سازی فرآیندهای ماشینکاری هیبریدی و شکل دهی ورقی

فرآیندهای ساخت صفحات دوقطبی پیل سوختی

طراحی سیستم مهار پیل سوختی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/23
Investigation of surface integrity in the laser-assisted turning of AISI 4340 hardened steel
Journal of Manufacturing Processes (2021) فرزاد احمدی خطیر، محمد حسین صادقی، صمت آکار
Integration of design of experiment and finite element method for the study of geometrical parameters in metallic bipolar plates for PEMFCs
International Journal of Hydrogen Energy (2021) فرزاد احمدی خطیر، محمد مهدی برزگری، حسین طالبی قادیکلائی، شهاب الدین صدیقی
Study of thickness distribution and dimensional accuracy of stamped metallic bipolar plates
International Journal of Hydrogen Energy (2019) محمد مهدی برزگری، فرزاد احمدی خطیر
Investigation of Die Clearance in Rubber Pad Forming of Metallic Bipolar Plates
AUT Journal of Mechanical Engineering (2017) مجید الیاسی، فرزاد احمدی خطیر، مرتضی حسین زاده
Manufacturing metallic bipolar plate fuel cells through rubber pad forming process
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2017) مجید الیاسی، فرزاد احمدی خطیر، مرتضی حسین زاده
Investigation of the effect of process parameters in sheet hydroforming process
International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM) (2023) وحید مدانلو، بهنام آخوندی، فرزاد احمدی خطیر، حسین طالبی قادیکلائی، احمد مشایخی
Numerical-experimental study on the thickness distribution of metallic bipolar plates for PEM fuel cells
Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell (2022) حسین طالبی قادیکلائی، محمد مهدی برزگری، فرزاد احمدی خطیر، شهاب الدین صدیقی
The use of MCDM techniques to assess fluid pressure on the bending quality of AA6063 heat-treated tubes
Journal of Engineering Research (2023) وحید مدانلو، مجید الیاسی، حسین طالبی قادیکلائی، فرزاد احمدی خطیر، بهنام آخوندی
Investigation of surface roughness in laser-assisted hard turning of AISI 4340
Materials Today: Proceedings (2021) فرزاد احمدی خطیر، محمد حسین صادقی، صمت آکار
Investigation of surface integrity in laser-assisted turning of AISI 4340 hardened steel: Finite element simulation with experimental verification
Optics and Laser Technology (2022) فرزاد احمدی خطیر، محمد حسین صادقی، صمت آکار
Multiple criteria decision support analysis for manufacturing process parameters selection of metallic bipolar plates for polymer electrolyte membrane fuel cells
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications (2023) حسین طالبی قادیکلائی، وحید مدانلو، مجید الیاسی، فرزاد احمدی خطیر
Experimental investigation of Fracture in rubber pad forming of bipolar plate’s micro channels
Procedia Engineering (2017) حسین طالبی قادیکلائی، مجید الیاسی، فرزاد احمدی خطیر، مرتضی حسین زاده
Evaluation of effective parameters on stamping of metallic bipolar plates
Procedia Engineering (2017) فرزاد احمدی خطیر، مجید الیاسی، حسین طالبی قادیکلائی، مرتضی حسین زاده
Investigation of process parameters of the hydrodynamic deep drawing assisted by radial pressure using Taguchi and finite element methods
مجله مهندسی ساخت و تولید ایران (2023) وحید مدانلو، حسین طالبی قادیکلائی، بهنام آخوندی، احمد مشایخی، فرزاد احمدی خطیر، علی زین العابدین بیگی
Experimental Investigation and Numerical Simulation of the Pressure Force on the Formation of Metallic Bipolar Plate in the Stamping Process
مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر (2018) فرزاد احمدی خطیر، ابراهیم علیزاده، محمد مهدی برزگری، محمد مومنی فر، حسین مسروری سعادت
Numerical and experimental investigation of the effect of geometrical parameters on the springback metallic bipolar plates in the stamping process
مجله مهندسی مکانیک مدرس فرزاد احمدی خطیر، محمد مهدی برزگری
Investigation of lubricant effect on depth filling of metallic bipolar plates with concave and convex patterns in rubber pad forming process
مجله مهندسی مکانیک مدرس مجید الیاسی، فرزاد احمدی خطیر، مرتضی حسین زاده
Experimental study of the die patterns in rubber pad forming process for producing of metallic bipolar plates
مجله مهندسی مکانیک مدرس مجید الیاسی، فرزاد احمدی خطیر، مرتضی حسین زاده
Investigating the Effect of Heat Treatment in Hydraulic Rotary Draw Bending of AA6063 Tubes
مجله مهندسی مکانیک مدرس مجید الیاسی، وحید مدانلو، بهنام آخوندی،حسین طالبی قادیکلایی، فرزاد احمدی خطیر
The effect of aging heat treatment on the formability and microstructure of the AA6063 tube in the rotary draw bending process
Journal of Engineering Research (2023) مجید الیاسی، حسین طالبی قادیکلائی، علی ذین العابدین بیگی، وحید مدانلو، فرزاد احمدی خطیر
Experimental investigation and numerical simulation of the effect of type of bending die on the quality of tube forming in rotary draw bending process
International Journal of Lightweight Materials and Manufacture (2023) مجید الیاسی، فرزاد احمدی خطیر، حسین طالبی قادیکلائی، وحید مدانلو
Bending Behavior of Rectangular Cross-Sectional Tube Considering Internal Fluid Pressure Effects
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering مجید الیاسی، حسین طالبی قادیکلائی، شهاب الدین صدیقی، وحید مدانلو، فرزاد احمدی خطیر
Experimental investigation of the formability of heat treated AA6063 tubes using hydraulic rotary draw bending process
Journal of Solid and Fluid Mechanics مجید الیاسی، وحید مدانلو، فرزاد احمدی خطیر، حسین طالبی قادیکلائی
Formability Study in Roll Forming Process: Insights into the Influence of Process Parameters on Damage Distribution
Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics حسین طالبی قادیکلائی، حسن مسلمی نائینی، وحید زال، فرزاد احمدی خطیر
Experimental investigation and Numerical simulation of bending parameters on the spring back of the tube in the rotational bending process
Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics فرزاد احمدی خطیر، مجید الیاسی، حسین طالبی قادیکلائی، وحید مدانلو
Optimization of Hardening Heat treatment of Oil Extraction Machine’s Cylinder Made of Stainless steel
Journal of Applied and Computational Sciences in Mechanics فرزاد احمدی خطیر، محمد حسین صادقی، پریسا فلاحی
Characterization and prediction of micro channel depth of ultra-thin bipolar plates for PEMFCs
Journal of Engineering Research (2024) حسین طالبی قادیکلائی، مجید الیاسی، شهاب الدین صدیقی، فرزاد احمدی خطیر، وحید مدانلو
Investigation of the effect of process parameters in sheet hydroforming process
International Journal on Interactive Design and Manufacturing(2023)
دکتر وحید مدانلو*, دکتر بهنام آخوندی, ^فرزاد احمدی خطیر, حسین طالبی قادیکلائی, دکتر احمد مشایخی
Study on forming of fuel cell metallic bipolar plate’s micro-channels in rubber pad forming process
5th International Conference on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE-2016), 1-2 September 2016, Istanbul, Turkey فرزاد احمدی خطیر، شهریار ایمانی شاه آباد، حسین طالبی قادیکلائی، مجید الیاسی
Investigation of lubricant effect on directional thickness distribution of U-shaped micro channels of bipolar plates
11th Iranian Fuel Cell Seminar 24 Feb, 2022 حسین طالبی قادیکلائی، محمد مهدی برزگری، شهاب الدین صدیقی، فرزاد احمدی خطیر
بررسی تاثیر پارامترهاي هندسی بر شکلدهی صفحات دوقطبی فلزي پیل سوختی به کمک فرآیند شکلدهی استمپینگ
پنجمین دوره کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی ایران 28 و 29 بهمن 1399 فرزاد احمدی خطیر، محمد مهدی برزگری
بهینهسازی چیدمان آرایش سوراخها از دیدگاه تنش در سیلندر دستگاه روغنکشی پرس سرد
دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا اردیبهشت 1396 پریسا فلاحی، محمد حسین صادقی، فرزاد احمدی خطیر
مطالعه شکل دهی میکروکانال های صفحات دوقطبی فلزی پیل سوختی در فرآیند شکل دهی لاستیکی
دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک. مرداد 1394 فرزاد احمدی خطیر، مجید الیاسی، مرتضی حسین زاده
مطالعه تجربي تاثير الگوهاي شكلدهي محدب و مقعر در عمق پرشدگي كانالهاي صفحات دو قطبي فلزي در فرآيند شكلدهي لاستيكي
سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی. اردیبهشت 1394 فرزاد احمدی خطیر، مجید الیاسی، مرتضی حسین زاده، ابراهیم علیزاده
Investigation of surface integrity in laser-assisted turning of AISI 4340 hardened steel: Finite element simulation with experimental verification
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY(2022)
^فرزاد احمدی خطیر, دکتر محمد حسین صادقی*, ُSamet Akar

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه سمنان، ایران
f.ahmadi@semnan.ac.ir
02331532345

فرم تماس